INVESTICIJE

MECATECH Industry stalno investira u novu opremu i ljudske resurse, kako bi i održao najviši tehnološki nivo saradnje sa našim partnerima.

2020 - 2 CNC mašine STAR sa max. ø16mm
2019 - Merni Instrument za konture i profile delova
2019 - 1 CNC mašina CITIZEN sa max. ø32mm
2019 - 1 CNC Obradni Centar Kitamura sa 4+ osa
2019 - 1 CNC Strug ALEXTECH
2018 - 1 CNC mašina STAR sa max. ø16mm
2018 - 2 CNC mašine CITIZEN sa max. ø32
2017 - 1 CNC mašine CITIZEN sa max. ø32mm
2017 - ECOCLEAN mašina za pranje delova DURR
2016 - 2 CNC mašine CITIZEN sa max. ø12mm
2015 - 2 CNC mašine CITIZEN sa max. ø20mm
2014 - Prva CNC mašina CITIZEN sa max. ø20mm
2014 - Otvaranje kompanije MECATECH industry

Stalno u procesu inovacija i u korak sa razvojem industrije.