13 RASPOLOŽIVIH CNC MAŠINA

Najsavremenije automatizovane CNC mašine :

CITIZEN B12-V sa 4 ose

STAR SR16 sa 5 osa

CITIZEN L20 sa 5 osa

CITIZEN L32 sa 6 osa

KITAMURA MCY1 sa 4+ ose

ALEXTECH sa 2 ose


Stalno u procesu inovacija i u korak sa razvojem industrije